Köpvillkor

        

Allmänna köpvillkor för e-handel      
1. Allmänt   Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan [Bilmodecenter  AB]  [556402-7042.] (”Bilmodecenter”) och dig som gör en beställning från oss  via [www.kw-suspension.se] (”Webbplatsen”).  Utförliga kontaktuppgifter  och övrig information om Bolaget framgår på  Webbplatsen. Villkoren  gäller endast för dig som är konsument och som  genomför din beställning  och därmed köper en vara av oss via  Webbplatsen.   Utöver Villkoren  gäller även Bolagets [integritetspolicy (Bilmodecenter Policy och cookies].  I denna policy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter när  du handlar hos oss.   Du  som handlar som privatperson behöver vara  över 16 år och inte stå under  förmyndarskap. Om du är under 16 år krävs  dina målsmäns samtycke för  att få beställa hos oss.   Vi kan när som  helst ändra dessa  Villkor, men de ändringar som du godkände vid tiden  för ditt köp gäller  alltid det köpet. Alla ändringar kommer att framgå  av senast publicerad  version av Villkoren på Webbplatsen. Ändringar  träder ikraft från det  att du har accepterat Villkoren, det vill säga i  samband med att du  genomför ett nytt köp.  

2. Avtal och  beställning  För att kunna genomföra ett köp via Webbplatsen måste du  acceptera Villkoren.   Efter  mottagen beställning skickar Bolaget så  snart som möjligt en  orderbekräftelse till dig via e-post som bekräftar  beställningen. Avtal  om köp ingås först när Bolaget skriftligen har  bekräftat beställningen  och du har fått orderbekräftelsen per e-post.    Vi förbehåller sig  rätten att neka en beställning, exempelvis om du  har angivit felaktiga  uppgifter eller beställningen inte går att  uppfylla på grund av  slutförsäljning.   Observera att vi aldrig  restnoterar produkter  som tillfälligt är slut. Sådana produkter måste  beställas om på nytt vid  ett annat tillfälle.  

3.  Produktinformation m.m.  Vi  reserverar oss för slutförsäljning av  produkter samt eventuella bild-  eller skrivfel på Webbplatsen, i  annonser eller annat  marknadsföringsmaterial samt produktbeskrivningar.  Bolaget har rätt att  korrigera sådana eventuella fel, ändra eller  uppdatera informationen på  Webbplatsen och att löpande genomföra  produktändringar och förbättringar  på Webbplatsen.   Bilder på  Webbplatsen som visar produkter, i  annonser och annat  marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som  illustrationer och inte  någon specifikation över produktens egenskaper,  funktioner, ursprung  eller någon garanti. Bolaget ansvarar inte för  information på  Webbplatsen som kommer från en tredje part.   Innehållet  på Webbplatsen  är skyddat av upphovsrätt. Produktnamn och logotyper kan  även vara  skyddade av varumärkesrätt eller enligt marknadsrättslig  lagstiftning.  Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn,  bilder och  grafik, design, layout samt information om produkter,  tjänster och  annat innehåll inte får kopieras eller användas utan  föregående  skriftligt medgivande från Bolaget.  

4. Priser och betalning   Vid  beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen  anges  på Webbplatsen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om   omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat. Samtliga priser  är  angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms.  Priserna  inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som  anges  separat. Totalpris för beställningen visas innan du slutför   beställningen och i orderbekräftelsen.   Bolaget strävar efter att   Webbplatsen i största möjliga mån ska innehålla korrekt information. Vi   reserverar oss dock för att Webbplatsen kan innehålla skrivfel och   felaktiga priser och vi är inte bundna av priser som du insåg eller   borde ha insett var felaktiga. Om ett felaktigt pris har angetts för en   beställd produkt, kommer vi att meddela dig och invänta eventuellt   godkännande av det korrigerade priset innan beställningen anses godkänd.    Du  kan betala för ditt köp genom de betalningsalternativ och enligt  de  separata betalningsvillkor som anges på Webbplatsen. Vi förbehåller  oss  rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt alternativt ändra   betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid   tillfället för köpet.  

5. Kampanjer, rabattkoder och andra  erbjudanden  Bolaget kan från tid till annan genomföra kampanjer,  rabattkoder och andra erbjudanden för olika produkter (”Erbjudanden”).   För produkter som omfattas av sådana Erbjudanden gäller det förmånliga   priset eller de förmånliga villkoren under den begränsade period som   finns angiven i samband med det aktuella Erbjudandet eller så långt   lagret räcker. I övrigt gäller dessa Villkor.   Erbjudanden kan  inte  kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen anges annat.  Vid  avslutande eller återkallande av Erbjudandet, ska dessa Villkor  gälla i  dess helhet för de produkter som tidigare omfattades av  Erbjudandet.    

6. Övergiven kundvagn  Om du har  lagt varor i kundvagnen utan  att genomföra en beställning, kommer vi att  skicka dig en  kom-ihåg-lista per e-post över de produkter du har lagt i  kundvagnen  under förutsättning att du:är kund och inte motsatt dig marknadsföring  från oss, eller   du i annat fall har samtyckt till att motta  marknadsföring från oss.      Du kan när som helst tacka nej till  marknadsföring genom att klicka ”unsubscribe” i mejlet du får.   Du  kan  när som helst återskapa kundvagnen med alla produkter som du har  lagt i  kundvagnen. Om du inte vill återskapa kundvagnen behöver du inte  vidta  några åtgärder. Pris och tillgänglighet för produkterna är  baserade på  de priser och den tillgänglighet som gällde när du placerade   produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra   priserna i samband med olika Erbjudanden och för slutförsäljning.  

7.  Leverans  Kostnad  för frakt tillkommer vid beställning om inget annat  uttryckligen  framgår i samband med din beställning. Mer information om  vilka  leveransalternativ vi erbjuder kan du hitta på Webbplatsen.  Observera  att begränsningar i de olika alternativen kan förekomma.    Leveranstid  kan variera beroende på vilket alternativ du väljer. Den  förväntade  leveranstiden framgår av Webbplatsen och kommer att visas  för dig under  beställningsprocessen.   Om inte annat särskilt avtalats,  sker  leveransen senast 30 dagar från det att Bolaget skriftligen  bekräftat  beställningen genom orderbekräftelsen. Observera att  leveranstider är  ungefärliga och att avvikelser från dessa kan ske. Om  din beställning är  försenad, kommer du att få ett meddelande om detta.    Innan  leverans sker, kommer du att motta en avisering som visar var  och när  din beställning ska avhämtas eller tas emot. Du ansvarar för  att du  mottar eller löser ut din beställning under den tid som anges i   aviseringen. Paket hämtas i första hand ut personligen med giltig   legitimation och ordernummer. För outlösta beställningar har vi rätt att   ta ut en avgift på 150 kronor för vår hanteringskostnad av   beställningen samt för returfrakten till oss.   

8. Ångerrätt för privatpersoner  Vid  köp av produkter från  Webbplatsen har du rätt att ångra din beställning  inom 14 dagar utan  att ange något skäl, med undantag för vad som sägs  nedan. Om du vill  använda dig av din ångerrätt ska du meddela oss inom  14 dagar från det  att du har tagit emot den beställda produkten (”Ångerfristen”).   När   du gör ditt köp via Webbplatsen har du rätt att öppna förpackningen och   undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du   är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större   utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper   eller funktion, har Bolaget rätt att göra ett avdrag för  värdeminskning  på det belopp som Bolaget ska återbetala dig. Avdragets  storlek  motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens  ursprungliga  värde.   Vänligen notera att vissa produkter inte omfattas  av ångerrätten. Ångerrätten gäller inte för följande typer av  produkter:varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på  annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;   varor  med bruten  försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller  hygienskäl  (exempelvis underkläder, kosmetiska produkter, badkläder,  hårtorkar och  liknande produkter, rakapparater, eltandborstar, vågar,  värmedynor och  fotbad);   en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal;    ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram  med bruten försegling; eller   digitalt  innehåll som levereras på  annat sätt än på ett fysiskt medium  (exempelvis datorprogram,  applikationer, spel, musik, videor eller  texter där åtkomsten sker  genom nedladdning från eller  direktuppspelning).      Genom att du  accepterar Villkoren  samtycker du till att ångerrätten inte gäller för  digitalt innehåll som  levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.    I samband med  en beställning av produkt för vilken ångerrätt inte  gäller får du tydlig  information om detta. Om en vara har förseglats  får du inte bryta  förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt.  Rätten att ångra  sig upphör alltså när du bryter förseglingen. Med  försegling avses även  teknisk plombering (exempelvis serienummer).   Om  du vill använda  dig av din ångerrätt ska du skicka ett klart och  tydligt meddelande till  Bolaget, innan Ångerfristen har löpt ut. För  smidig hantering bör  meddelandet innehålla ditt namn, din adress,  ordernummer, orderdatum,  e-postadress och vilka produkter du ångrar om  beställningen innehåller  flera produkter. Meddelandet kan skickas via  vårt [reklamation och retur formulär Reklamation och returblankett alternativt den standardblankett för ångerrätt som Konsumentverket har  tagit fram, se här.   Produkter  ska skickas till oss utan onödigt  dröjsmål och i vart fall senast 14  dagar efter den dag då du meddelat  oss om ditt beslut att frånträda  avtalet. Ångerfristen ska anses ha  iakttagits om du skickar tillbaka  varorna innan denna  fjortondagarsperiod löpt ut. Vid retur av produkter  som omfattas av  ångerrätten, ska du betala kostnaden för returfrakt och  ansvarar för  den returnerade produktens skick från det att du tar emot  produkten  till dess att vi tar emot den. Vi rekommenderar därför att  produkten  skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar   försändelse.   Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka  alla  betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader  (men  då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt  något  annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi  erbjuder).  Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i  vilket fall  som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi  underrättades om  ditt beslut att ångra ditt köp. Återbetalning sker via  det betalsätt  som du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har  kommit  överens om annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen  inte  att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi  fått  tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du   återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.  

9.  Öppet köp för privatpersoner  Utöver  den lagstadgade ångerrätten  erbjuder Bolaget alla kunder öppet köp  under 14 dagar och bytesrätt.  Returer ska göras till Bolaget och  hanteras på det sätt som anges under  punkten 8 ovan.   

10. Garanti  För  de produkter som omfattas av garanti, framgår  garantitid och övriga  villkor för att du ska kunna göra garantin  gällande i anslutning till  respektive produktbeskrivning på  Webbplatsen.   För att kunna göra  gällande garantin måste relevant  inköpsbevis, kvitto och följesedel  medfölja reklamationen. Observera  att särskilda garantivillkor kan gälla  för produkter för olika  leverantörer och tillverkare. Var därför  uppmärksam på detta när du  läser produktbeskrivningen som gäller just  för din produkt.  

11. Reklamation för privatpersoner  Vid beställning via Webbplatsen har du alltid rätt att [reklamera din produkt (Retur och reklamation)]   inom tre år räknat från den dag du tog emot produkten. Om du önskar   göra gällande fel i produkten ska du kontakta Bolaget så snart som   möjligt efter att felet upptäcktes. För att reklamationen ska vara   giltig måste den alltid göras inom skälig tid efter det att du märkt   eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader   från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid.    Vi  rekommenderar att du undersöker produkterna när du tar emot dem och  att  du anmäler eventuella skador på emballaget direkt till  transportören  eller utlämningsstället och antecknar skadorna på  frakthandlingarna.   Du  kan reklamera en felaktig produkt genom att  returnera den till oss på  den adress som anges på Webbplatsen. Du  ansvarar för den returnerade  produktens skick från det att du tar emot  produkten till det att Bolaget  tar emot den. Vi rekommenderar därför  att produkten skickas i  originalförpackning och väl emballerad med  spårbar försändelse. Bolaget  löser inte ut några produkter som  returneras mot postförskott eller  efterkrav.   När Bolaget har tagit  emot den reklamerade produkten  och konstaterat att reklamationen är  giltig kommer vi att ersätta dig  enligt gällande lag. Det innebär att  felet kommer att avhjälpas eller  att vi kommer att byta ut den  felaktiga produkten mot en ny. Om det inte  är möjligt eller om Bolaget  annars bedömer det som mer  kostnadseffektivt, kan Bolaget istället göra  en återbetalning av det  belopp du betalat för din beställning  inklusive returkostnaden.  Observera att Bolaget har rätt att neka en  reklamation om det visar sig  att produkten inte är felaktig enligt  gällande lag och att Bolaget i  sådant fall inte betalar tillbaka  eventuella utlägg för returfrakt. 

  12. Tillämplig lag och tvister  Om  du har frågor rörande  reklamationer, din ångerrätt eller andra frågor  som rör din beställning  är du välkommen att kontakta vår [kundtjänst ([email protected]....)].    Du som är konsument kan även vända dig till Allmänna  reklamationsnämnden (ARN) via arn.se  eller per post till Box 174, 101  23 Stockholm. Vid eventuell tvist  följer Bolaget ARN:s  rekommendationer. Som konsument har du även  möjlighet att klaga via  EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som  du når via  https://ec.europa.eu/consumers/odr.   Tvist mellan företag avgörs av  allmän domstol.   Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk  lag.              Allmänna köpvillkor för e-handel version 1.0     Publiceringsdatum: 2018-05-07